Retour / Annulatie

De Witte Muis is al jaren bekend en gekend  in geboorte- en familiedrukwerk en als een eerlijk en betrouwbaar iemand.

Zij zal altijd te goeder trouw handelen en nooit beloven wat ze niet kan nakomen !
Heeft u toch om welke reden ook problemen met het gekochte artikel en/of drukwerken? 
Voldoet uw bestelling niet aan uw verwachtingen?
Zit u met een vragen of twijfels over het gekochte artikel of bestelde drukwerk ?

Contacteer zonder te aarzelen mij zo snel mogelijk zodat we dit samen kunnen bespreken, bekijken en zo snel mogelijk  een gepaste en correcte oplossing vinden.

Annulaties & kosten: 

Voor materialen & drukwerken:
wanneer u een annulatie doet binnen 24u na het plaatsen van uw online bestelling zal De Witte Muis u per bankoverschrijving (bij online betaling) het betaalde bedrag terugbetalen, verminderd met € 10,00 administratieve kosten. 

Voor drukwerken:
wanneer u uw bestelling annuleert nadat u een digitale versie heeft ontvangen, zal De Witte Muis u per bankoverschrijving het betaalde bedrag terugbetalen, verminderd met € 50,00 (adm. kost + werkuren).  Van zodra de digitale proef en/of de proefdruk op papier goedgekeurd is, kan men niet meer annuleren. De Witte Muis kan in geen geval het reeds betaalde bedrag terugbetalen, tenzij bij overmacht of ernstige omstandigheden (na melding van reden van annulatie = terugbetaling van alle tegoeden, verminderd met € 50,00). 

Bij overmacht of ernstige omstandigheden (bv. miskraam of overlijden baby) worden alle tegoeden terugbetaald, verminderd met € 50,00.  Heeft u de enveloppen reeds geschreven, zullen enkel deze nog in rekening gebracht worden. Ongeschreven enveloppen mogen steeds worden teruggegeven en zullen dan ook niet in rekening gebracht worden (prijs 1 envelop = € 0,40).

Retourzendingen:

Houdt uw bestelling gepersonaliseerd drukwerk in, dan kunnen ze niet teruggenomen worden en is retourneren van de betreffende bestelling niet mogelijk.

Voor alle andere bestelde (en ontvangen) artikelen - niet gepersonaliseerd - heeft de klant het recht af te zien van de verkoopsovereenkomst en/of de geleverde artikels te retourneren zonder betaling van boete of opgave van motief, en dit binnen 14 kalenderdagen na het afsluiten van de overeenkomst of de levering van de producten.

De verzendkosten voor het retourneren van deze artikels vallen ten laste van de koper. Het aankoopbedrag wordt teruggestort zodra we de geretourneerde artikelen terug in ons bezit hebben en na overleg van de (gegronde) reden van retournering.